Wat doen wij?

Op wie goederen in- of uitvoert of handelt in accijnsgoederen, rust principieel de verplichting deze bij de douane aan te geven. Men wordt geconfronteerd met allerlei handelingen die onder andere moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.

Als douanedienstverlener ondersteunt D+TB u bij het vervullen van die formaliteiten en vertegenwoordigt u desgevallend, in de hoedanigheid van erkend douanevertegenwoordiger, bij de douaneautoriteiten. Met onze in huis ontwikkelde software-as-a-service oplossingen ligt de focus op automatisering en digitalisering.

Veranderingen in het juridisch kader waar de internationale goederenstroom aan onderhevig wordt gesteld volgen zich, vandaag nog meer dan voorheen, in een sneltreinvaart op. D+TB volgt deze veranderingen dag na dag op, en ziet het als haar taak u door dit kluwen van douane-, BTW- en accijnsprocedures te helpen.

Het spreekt voor zich dat u ons voor al uw vragen steeds vrijblijvend contacteren kan.

 

 

D+TB lar zijaanzicht

Douane afbeelding algemeen

Meer over ons

D+TB is een innovatief familiebedrijf in beweging, waar de douanematerie in het bedrijfs-DNA ingebakken zit. Haar roots gaan terug tot in de 19de eeuw.

Zijnde een door de administratie der Douane en Accijnzen erkende douanevertegenwoordiger, werden wij ingeschreven in het stamregister van de douanevertegenwoordigers onder het nummer 2259.

In navolging van een doorlichting door de douaneautoriteiten werd D+TB op 20 november 2013, bij wege van vergunning BEAEOC0000069GDG, de status toegekend van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO), hét kwaliteitslabel inzake douaneprocessen.