D+TB | Douane - Logistiek - Transport

Welkom op onze website!

Inschrijving nieuwsbrief


×

Onze diensten

Wat doen wij?

Op wie goederen in- of uitvoert of handelt in accijnsgoederen, rust principieel de verplichting deze bij de douane aan te geven. Men wordt geconfronteerd met allerlei handelingen die moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.

Als douanedienstverlener is het voor D+TB een waar genoegen om u bij het vervullen van die formaliteiten bij te staan en desgevallendin de hoedanigheid van erkend douanevertegenwoordiger, bij de douaneautoriteiten te vertegenwoordigen.

Die formaliteiten moeten het de douaneautoriteiten in hoofdzaak mogelijk maken om enerzijds de financiële belangen van de Europese Unie en haar lidstaten te beschermen door onder meer de inning en de controle op de correcte heffing van invoerrechten, accijnzen en BTW en anderzijds toezicht uit te oefenen op de naleving van tal van beperking- en verbodsmaatregelen.

Veranderingen in het juridisch kader waar de internationale goederenstroom aan onderhevig wordt gesteld volgen zich, vandaag nog meer dan voorheen, in een sneltreinvaart op. D+TB volgt deze veranderingen dag na dag op, en ziet het als haar taak u door dit kluwen van douane-, BTW- en accijnsprocedures te helpen.

 

Het spreekt voor zich dat u ons voor al uw vragen steeds vrijblijvend contacteren kan.

 

 

D+TB lar zijaanzicht

Douane afbeelding algemeen

Meer over ons

AEO logoIn navolging van een doorlichting door de douaneautoriteiten werd D+TB op 20 november 2013, bij wege van vergunning BEAEOC0000069GDG, de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) toegekend.

 

***